Spremenljive zvezde v kopici M53

opazovanje 2007-04-25 (JD 2454216)

Seznam slik in zero magnitude
Izbrane primerjalne zvezde
Seznam vseh izmerjenih zvezd
Tabela nespremenljivih zvezd
Znane spremenljivke

izbor zvezd, ki ustreza pogoju (za spremenljivke):