Univerza v Ljubljani, FMF Fizika, Pot na Golovec 25, 1000 Ljubljana


Iskanje v arhivu

arhiv obsega 118569 digitalnih slik neba posnetih od marca 1991 do februarja 2001

 poizvedba v arhivu po imenu datoteke: 
vnesi niz ali del imena, npr  'M67' ali '1997j'  brez narekovajev.
Ne razlikuje velikih in malih crk.
 po koordinatah (J2000) : 
rektascenzija: deklinacija:
v obliki npr.'21:15:19' in '-11:30:0' ali '0:-16:30' 
 po datumu opazovanja:
od: do:
datum vnesi v ISO obliki npr '1998-02-01 22:00:00'
spisek uredi po:
po datumu po imenih po koordinatah
  Izpis je omejen na 1000 vrstic.